Avrupa İşletmeler Ağı Ulusal Toplantısı'na Katılım Sağlandı

 8.5.2024


Avrupa İşletmeler Ağı Ulusal Toplantısı'na Katılım Sağlandı

07-08 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Sanayi Odası ev sahipliğinde, Karadeniz koordinatörlüğü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesi Ulusal Toplantısı ve Avrupa Komisyonu yetkilileri ile Konsorsiyum Koordinatörleri arasında birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

 

7 Mayıs 2024 Salı günü İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen konsorsiyum koordinatörleri ile Avrupa Komisyonu temsilcileri arasında bire bir görüşmelerin yapıldığı toplantıya Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Bölgesi koordinatörü olarak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı katılım sağladı. Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) Sektör Başkanı Muriel De Grande ve Avrupa İşletmeler Ağı projesi Türkiye Sorumlusu Georgios Roussos’un Avrupa Komisyonu tarafından katılım sağladığı programa Türkiye’de faaliyet gösteren 10 konsorsiyum koordinatörü katıldı. Toplantıda Avrupa İşletmeler Ağı projesi Türkiye Sorumlusu Georgios Roussos tarafından, Türkiye’deki konsorsiyumların 18 aylık ara raporlarındaki performansları aktarıldı. Karadeniz konsorsiyumu olarak, ara rapor sonuçlarımızın, sözleşmenin geç imzalanmış ve ön ödemenin geç yapılmış olmasına rağmen başarılı olduğu belirtildi.

 

8 Mayıs 2024 Çarşamba günü İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Avrupa İşletmeler Ağı Ulusal Toplantısı’na; İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu , Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) Sektör Başkanı Muriel De Grande ,Avrupa İşletmeler Ağı projesi Türkiye Sorumlusu Georgios Roussos, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Akar, Celal Kaya ve Murat Çökmez, Türkiye’deki Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyum koordinatörleri ve çalışanları katıldı. Karadeniz Bölgesi konsorsiyumundan da konsorsiyum ortakları Samsun TSO, KOSGEB Samsun , KOSGEB Sinop, Trabzon TSO ve Çorum TSO uzmanları ilgili toplantıya katılım sağladı.

 

EISMEA Sektör Başkanı Muriel de Grande yaptığı konuşmada ; “Bu ağ, resmi olarak 15 yıl önce başladı. Siz gerçekten çok önemli bir AİA üyesisiniz. 10 adet konsorsiyumunuz var ve bu konsorsiyumlar Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerini kapsıyor. 50 kuruluşunuz var ve bu 50 kuruluş farklı disiplinleri temsil ediyor. Mesela ticaret odaları, kamu veya özel danışmanlık şirketleri, üniversite ve araştırma enstitüleri, bölgesel veya ulusal kalkınma ajansları ve diğer devlet kurumları bu kurumlar arasında. Biz sizlerin sürdürülebilirlik desteği, inovasyon yönetimi, dijitalleşme ve dayanıklılık olmak üzere dört ana alanda derinlemesine hizmetler sunan Avrupa İnisiyatifleri'nde çok aktif olacağınıza inanıyoruz. Bugün ben ve meslektaşım Georgios Roussos size daha sonra iki ana noktayı sunacağız. Tek Pazar Programı, COSME AİA Perspektifi ve ikinci olarak da Türkiye AİA Konsorsiyumunun Performansları. Ayrıca AİA'nın verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması konusunu kapsayan sunumlara ek olarak birlikte günlük işlerinizle ilgili operasyonel konuları da ele alacağız. ”dedi.

 

Ardından Avrupa İşletmeler Ağı projesi Türkiye Sorumlusu Georgios Roussos tarafından, Türkiye’deki konsorsiyumların performanslarına ilişkin sunum yapıldı. Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz konsorsiyumu adına proje koordinatörü olarak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı tarafından yapılan sunumda, proje kapsamında 2022 yılı Ocak ayından bu tarihe kadar gerçekleştirilen faaliyetler ve uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve dayanıklılık gibi konularda firmalara yönelik sunulan hizmetler, organize edilen uluslararası organizasyonlar ile ikili iş görüşmeleri gibi faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantı iyi uygulama örnekleri ile ilgili yapılan sunumlar ile sona erdi.